Click for Live RadiosClick for live Radios

नोभल कोरोना भाइरसको खतरालाई कसरी कम गर्ने- Coronavirus disease (COVID-19)

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a new virus.The disease causes respiratory illness (like the flu) with symptoms such as a cough, fever, and in more severe cases, difficulty breathing. You can protect yourself by washing your hands frequently, avoiding touching your face, and avoiding close contact (1 meter or 3 feet) with people who are unwell.

कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगका मुख्य लक्षणहरू

  • ज्वरो (१००.४°F भन्दा माथि)
  • श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या
  • खोकी नोभल कोरोना भाइरसबाट कसरी आफू र अरुलाई बचाउने?
  • नियमित रूपमा साबुन-पानीले हात धुने
  • खोक्दा र हाछ्युं गर्दा नाक र मुख छोप्ने
  • फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने
  • फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने
  • मासु तथा अन्डा राम्रोसंग पकाएर मात्र खाने

Source : Google