Online Patra Nepali Unicode Preeti to Unicode Convertor | नेपाली युनिकोड
.:नेपाली युनिकोड | Nepali Unicode ::.

१ ) यो बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट/टाइप गर्नुहोस्:
Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण ।

३) माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड यहाँ देखिन्छ :

© 2019, jivanacharya.com.np

 3 total views,  1 views today